Nasz gość jest autorem książki „Stracone szanse września `39”, popularyzatorem historii, szczególnie tej, związanej z II Wojną Światową.

Podczas spotkania rozmawialiśmy, m.in. o sytuacji politycznej w Polsce i innych krajach europejskich przed 1939 rokiem i przyczynach wybuchu II Wojny Światowej.

http://www.1939.bolesta.home.pl/1939/

Spotkanie autorskie z Adamem Bolestą Spotkanie autorskie z Adamem Bolestą Spotkanie autorskie z Adamem Bolestą Spotkanie autorskie z Adamem Bolestą